Aktuální sdělení

TRADEBANK CZECH s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, že došlo k převodu obchodního systému TRADEBANK a to na naši společnost TRADEBANK DEVELOPMENT s.r.o.

Nový nabyvatel systému Tradebank se v předmětné smlouvě zavázal převzít od prodávajícího veškeré závazky a pohledávky vztahující se k systému. Součástí výše uvedené smlouvy, respektive systému obchodování, byla také databáze členů a klientů, kdy veškeré informace o klientech a členech se nový nabyvatel také zavázal využít pouze v rámci činnosti systému Tradebank. Přes tuto možnost Vás, jako členy a klienty systému Tradebank, tímto vyrozumíváme o uzavření výše zmiňované smlouvy. Skutečnost, že systém Tradebank nyní provozuje jiný subjekt, nijak nenarušuje ani nepřerušuje dosavadní obchodní činnost, uzavřené a uzavírané obchody, obchodní účty.

Nový nabyvatel přebírá veškeré pohledávky a závazky ve stejné úrovni jako předchozí provozovatel.

Děkujeme za pochopení a zachování Vaší přízně

TRADEBANK DEVELOPMENT s.r.o.
Dana Dvořáková – jednatelka společnosti