Poplatek za členství v systému

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK

pro klienta TRADEBANK:

 • 3.900,- Kč (+DPH) hradí KLIENT při podpisu Rámcové smlouvy s TRADEBANK SERVICE, spol. s.r.o
 • TRADEBANK svým klientům nové obchodní případy garantuje. Pokud se neuskuteční do 12 měsíců od podpisu smlouvy žádná obchodní transakce, vstupní poplatek bude v plné výši vrácen.
 • Pro zájemce o export či import činí vstupní poplatek 14.900 Kč.

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA VEDENÍ EVIDENCE

 • TRADEBANK připravuje a zasílá klientům, jako podklad pro účetnictví, pravidelné měsíční Výpisy z evidence transakcí.
 • Centrum evidence transakcí TRADEBANK provádí autorizace, průběžné sledování evidence a ochranu transakcí.
 • Výpis se klientovi zasílá jen za měsíc, ve kterém proběhla úplná transakce – tzn.: nákup/prodej + autorizace + odblokování (ihned po doručení bílé kopie šeku do centrály TRADEBANK SERVICE s.r.o.)

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ POPLATEK

 • Klient, který v systému TRADEBANK nakupuje zboží nebo služby, platí – zprostředkovatelský poplatek – ve výši 2- 10% z nákupní ceny (bez DPH)dle obratu .
 • U větších nebo speciálních transakcí se výše poplatku sjednává individuálně.
 • Poplatek se spolu s DPH platí v Kč, a to na základě měsíčního vyúčtování a fakturace.
 • V případě prodlení s úhradou 10% hotovostního poplatku má TRADEBANK právo neumožnit takovému klientu nákupy v systému TRADEBANK (odmítnout autorizaci), a to až do okamžiku úhrady dluhu.
 • Na rozdíl od běžné obchodní praxe neplatí prodávající žádný zprostředkovatelský nebo dealerský poplatek TRADEBANK za obstarání příležitosti k prodeji.

Ze struktury poplatků je zřejmé, co je hlavním principem a „motorem“ systému TRADEBANK: 

Nikoliv „nabrání“ obrovského množství jakýchkoliv klientů, s cílem vybírat vstupní poplatky. Naopak. Všechny prvky systému (nabízející – poptávající – TRADEBANK) jsou cíleně motivovány k vytváření co největšího množství obchodních příležitostí a úspěšných transakcí !