Postup zaúčtování obchodních transakcí

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré obchodní transakce mezi klienty TRADEBANK se uskutečňují na základě běžných účetních dokladů (faktura, paragon, kupní smlouva, smlouva o dílo, atp.). Stejně tak je o nich při uskutečnění účtováno.

 1. Dodávka vlastních výkonů, služeb nebo zboží se účtuje stejně jako u běžné odběratelské faktury
  – zaevidujeme v knize pohledávek – momentem vydáním faktury
  – plátce DPH současně zaeviduje v příslušné záznamní evidenci DPH.
 2. Nákup výkonů, služeb, zboží se účtuje stejně jako u běžné dodavatelské faktury
  – zaevidujeme v knize závazků – momentem přijetí faktury
  – plátce DPH současně zaeviduje v příslušné záznamní evidenci DPH.
 3. Úhrady přes systém Tradebank
  – vlastní evidence se vede pomocí obslužného programu Tradebank pro zpracování úhrad v jednoduchém účetnictví.

Příklad evidence závazků a pohledávek přes systém TRADEBANK (nutno vést odděleně !):

Faktury vydané
č. faktury   odběratel   základ daně   DPH   celkem   plat. šek   započteno   ne 
25 JVC 1000 220 1220 1220 1210 10
3 KVC 12000 600 1260 1260 1260
Faktury přijaté
č. faktury dodavatel základ daně DPH celkem plat. šek započteno ne
120 HJK 500 110 610 610 610
35 POP 600 600 600 600

Rozdíl (faktury vydané – faktury přijaté)
13820 – 1210 = 12610

Výsledkem zápočtu je konečný zůstatek vykázaný na výpisu z evidence obchodů v systému Tradebank, který se v jednoduchém účetnictví proúčtuje následovně:

 1. provede úhradu v knize pohledávek (na základě autorizovaného šeku) jen do výše zápočtu tj.v tomto případě 1.210,- Kč
 2. provede úhradu v knize závazků (na základě autorizovaného šeku) do výše zápočtu tj. v tomto případě celá částka 1.210,- Kč
 3. v peněžním deníku proúčtuje jako nepeněžní operace dle rozpisu z pomocné evidence tj.
  – do základu daně z příjmů (materiál, zboží, služby atd.)
  – mimo základ daně z příjmů (HIM, repre, DPH, ostatní nedaňové náklady)
  Je nutno vést v evidenci započtené a nezapočtené pohledávky a závazky.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré obchodní transakce mezi klienty TRADEBANK se uskutečňují na základě běžných účetních dokladů (faktura, paragon, kupní smlouva, smlouva o dílo, atp.). Stejně tak je o nich při uskutečnění účtováno.

 1. Dodávka vlastních výkonů, služeb nebo zboží se účtuje stejně jako u běžné odběratelské faktury
  Má dáti Dal
  – vydání faktury 311 6XX
  – DPH (u plátců DPH) 311 343
  – úhrada faktury přes systém TRADEBANK
  (vlastní úhrada se provádí na základě autorizovaného platebního šeku)
  315XX 311
 2. Nákup výkonů, služeb, zboží se účtuje stejně jako u běžné dodavatelské faktury
  Má dáti Dal
  – přijetí faktury úč. tř. 1 – 5 321
  – DPH (u plátců DPH) 343 321
  – úhrada faktury přes systém TRADEBANK
  (vlastní úhrada se provádí na základě autorizovaného platebního šeku)
  321 325XX

Pro operace týkající se úhrad přes systém TRADEBANK doporučujeme zřídit v analytické evidenci účet:
315XX – pohledávky za TRADEBANK SERVICE s.r.o.
325XX – závazky vůči TRADEBANK SERVICE s.r.o.

V návaznosti na měsíční výpis z evidence obchodů systému TRADEBANK provede účastník vzájemný zápočet mezi účty 315XX a 325XX. Výsledkem zápočtu je konečný zůstatek vykázaný na výpisu z evidence obchodů v systému TRADEBANK.
/ pohledávka k systému ………..zůstatek na 315XX
závazek k systému ……………. zůstatek na 325XX /

Poznámka: Účtování pohledávek a závazků v jednoduchém i podvojném účetnictví se řídí platnými účetními a daňovými zákony České republiky.