Výhody členství

V SYSTÉMU TRADEBANK ŠETŘÍTE VAŠI HOTOVOST tím, že za to, co potřebujete, platíte vlastními výrobky nebo službami. Přitom nakupujete vždy levněji. Vzhledem k tomu, že prostředky přes TRADEBANK jste na svůj účet získali jaksi navíc – nadplán – (zapojením do systému TRADEBANK), aniž jste si zvýšili Vaše běžné provozní náklady – nájemné a energie, platy, odpisy, atp…, reálná cena toho, co kupujete, je o tolik procent nižší, kolik procent činí obchodní marže, kterou máte při prodeji vašich výrobků či služeb.

TRADEBANK VÁM DODÁ NOVÉ KLIENTY a tím i obchody, které by se nikdy neuskutečnily. Systém TRADEBANK funguje tak dobře proto, že Vám přináší nové obchodní příležitosti a přitom zachovává Vaše stávající hotovostní obchody.

Nejlepší formou reklamy je spokojený klient. Ostatní klienti TRADEBANK budou doporučovat Vaše služby svým dalším obchodním partnerům, kteří ZVÝŠÍ ROVNĚŽ VAŠE HOTOVOSTNÍ OBCHODY a přinesou Vám hotové Kč.

Klienti TRADEBANK se vyhýbají Vaší konkurenci a hledají Vás, protože chtějí nakupovat a platit v systému TRADEBANK. Vy tedy nejenže získáte, ale konkurence ztratí …SNÍŽÍTE SVOJE NÁKLADY NA REKLAMU. A pokud budete nějaké mít, budete za ně moci stejně jako za řadu dalších provozních výdajů, platit přes TRADEBANK.

V systému TRADEBANK NEBUDETE MÍT ŽÁDNÉ PROBLÉMY S POHLEDÁVKAMI a s Vaším cash flow, protože získané prostředky jsou do Vaší Evidence obchodních transakcí převedeny vždy ihned v okamžiku transakce.

Obchodování v systému TRADEBANK MŮŽE VDECHNOUT NOVÝ ŽIVOT VAŠIM NADBYTEČNÝM ZÁSOBÁM a využijete Vaše volné kapacity a čas.

TRADEBANK ROZŠIŘUJE ZÁKLADNU VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ O DALŠÍ ÚZEMÍ. Prostřednictvím svého Trade Brokera budete mít přístup nejen k nabídkám a poptávkám firem z celé republiky, ale i k 6000 dalších firem v Severní Americe.

SAMI BUDETE MÍT MOŽNOST AKTIVNĚ OVLIVŇOVAT SLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY TRADEBANK. Můžete doporučovat a vtahovat do systému TRADEBANK nové členy – firmy, se kterými byste rádi obchodovali. Navíc, za každého doporučeného a získaného klienta Vám náleží provize.

ROZSAH SVÉHO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU TRADEBANK MÁTE CELÝ ČAS POD KONTROLOU. Mnohostranné – vícečlenné obchodování v systému TRADEBANK Vám dává možnost neakceptovat každou nabídku. Vaše vydělané prostředky můžete v systému TRADEBANK utratit u kteréhokoliv klienta, který aktuálně nabízí svoje zboží/služby. Zvýšení či snížení obchodního obratu uvnitř systému si regulujete sami. Můžete vyplnit Váš nevyužitý výrobní čas, Vaše volné kapacity nebo prodat zásoby – vše podle vašich okamžitých potřeb.